Marcel de Groen

"De ervaring van schoonheid heeft te maken met iets zo waarnemen dat je denkt: zo is het precies: dit is precies zoals het is". ... "De ervaring dat je even mag zien hoe het is, alsof de sluier even wordt weggetrokken van de wereld om te zien hoe het is."

(Rutger Kopland in van de Schoonheid en de Troost, VPRO-televisie - 2000)

 

 

Marcel de Groen Consultancy begeleidt en adviseert individuen en organisaties over (persoonlijk) leiderschap, samenwerking en ondernemerschap.

Zelfontplooiing van individuen en teams begint bij het willen en kunnen zien hoe "het" precies is: de sluier oplichten om jezelf en de ander precies en zonder oordeel te zien, om te begrijpen waarom het is zoals het is en om van daar uit het authentieke zichtbaar te maken, keuzes te maken of stappen te zetten. 

 

In het werken met Marcel de Groen Consultancy word je gezien en gehoord en leer je te accepteren, te kiezen en te handelen.