Teamcoaching en Projectleiding

Teamcoaching

Consultancy activiteiten hebben als doel om de samenwerking tussen de teamleden onderling of de samenwerking tussen verschillende teams bij fusies of reorganisaties te verbeteren. Marcel de Groen Consultancy werkt op diverse niveaus in organisaties: management of bestuur, professionele teams of ondersteunende teams. Op respectvolle wijze worden niet functionele patronen zichtbaar gemaakt en interventies zijn er op gericht de kracht van het team in te zetten om deze patronen in de toekomst te voorkomen. 

 

Projectleiding

Marcel de Groen treedt ook op als procesgerichte projectleider. In deze rol zet hij projectmedewerkers in hun kracht in het projectteam en houdt hij overzicht over het verloop en de planning van het traject. Daarnaast houdt hij zicht op de strategische en politieke vraagstukken die zich kunnen voordoen en communiceert hij met alle relevante partijen. Het inzetten van Marcel de Groen als projectleider levert organisaties vaak veel winst op: sneller realiseren van de projecten, tevreden en geïnspireerde medewerkers en een goede implementatie van de projectresultaten. 

 

Voorbeelden

Marcel de Groen Consultancy heeft ervaring met reorganisatie - en fusietrajecten èn ervaring als senior projectleider en is gespecialiseerd in de sectoren Kunst, Onderwijs en Zorg.

Recente voorbeeldtrajecten reorganisatie:

- begeleiding bestuur en directie van een kunstinstelling in Rotterdam

- verzelfstandigen muziekdocenten binnen Centra voor de Kunsten (bv Muzecollectief Zutphen, Muziekmakerij Arnhem, De Vloer, Kunstcombinatie Nieuwegein)

Recente voorbeeldtrajecten ontwikkeling nieuwe producten of diensten

- ontwikkelen van nieuwe opleidingen (bv bachelor Creative Writing en Master Muziektherapie bij ArtEZ, hogeschool voor de kunsten) en begeleiding nieuw curriculum ArtEZ conservatorium, Klassieke Muziek 

- visie kunst - en sportprofilering Beekdallyceum Arnhem

 

Meer informatie over de werkwijze is te vinden onder het tabblad werkwijze.