Werkwijze

Ervaren, reflecteren en doen

De kern van het programma draait om het opdoen van ervaringen, de reflectie op die ervaringen, het betekenis geven aan wat je doet en de actie die hieruit voortkomt. Je exploreert de minder bewuste kanten van jezelf. In de loop van de dagen herken je steeds meer thema’s en patronen, je krijgt inzichten die je raken. En je kan kiezen: wil ik dit patroon voortzetten of ga ik het anders doen. Met dat besluit ga je verder, je handelt. En dat levert weer nieuwe ervaring op.

 

Interactie

Je begeeft je drie of vier dagen op een ervaringsgerichte wijze in een onbekende groep mensen. Je werkt in wisselende groepen wat betreft samenstelling en omvang. In de interactie met die groepen ontdek je welke rollen je als vanzelf aanneemt, welke mechanismes in werking treden en wat je vermijdt. In een grote groep beweeg je anders dan in een kleine groep in de ene taakgroep weer heel anders dan in de andere. We werken onderzoekend, zonder oordeel en met alle gevoelens die er zijn om inzicht te krijgen waar gedrag voor staat en wat je ervan kan leren.

 

Experimenteren

We maken veel gebruik van actieve ervaringsgerichte werkvormen die we in de loop der jaren hebben verzameld en ontwikkeld met bijvoorbeeld psychodrama en psychodynamisch werk. Je krijgt de gelegenheid om je eigen binnenwereld te exploreren en in interactie met anderen te ontdekken en te leren.