Marcel de Groen

"De ervaring van schoonheid heeft te maken met iets zo waarnemen dat je denkt: zo is het precies: dit is precies zoals het is".

"De ervaring dat je even mag zien hoe het is, alsof de sluier even wordt weggetrokken van de wereld om te zien hoe het is."

(Rutger Kopland in van de Schoonheid en de Troost, VPRO-televisie - 2000)

 

Visie: mensen in contact brengen met de realiteit van hun gedrag en handelen.

Kernwoorden zijn: zelfkennis, zelfreflectie, verantwoordelijkheid.

Vanuit autoriteit en leiderschap nemen van je rol en bijdragen bij aan de ontwikkeling van je omgeving en de maatschappij.

 

Marcel de Groen luistert, kijkt en geeft terug. Al bij de eerste kennismaking. Marcel de Groen gebruikt het gesprek als belangrijkste werkvorm in zijn praktijk.

Hij gebruikt diverse inspiratiebronnen en metaforen en herkent snel valkuilen en patronen. Hij ondersteunt klanten om de realiteit te zien. Dat doet hij met aandacht en plezier.

In het werk onderzoekt hij hoe "het" precies zit, bij individuen, in teams of in organisaties. Hij helpt de sluier op te lichten om precies en zonder oordeel te zien, niet functionele patronen te begrijpen en de keuzevrijheid om iets anders te doen te vergroten.

 

Marcel de Groen werkt vanaf 1 januari vanuit NieuweKaders het bedrijf dat hij in 2020 oprichtte samen met Hilde van Poeijer.

 

In het werken met Marcel de Groen word je gezien en gehoord en leer je te accepteren, te kiezen en te handelen.